Výběr jazyka    baloon baloon

Nemáte povolený FLASH

LASO CUP 2017
X.ročník

je mezinárodní turnaj v malé kopané mužů i žen. Součástí fotbalových klání bude bohatý doprovodný program v čele se sobotní živou hudební zábavou - tentokráte bude hrát skupina Kumpáni. Letošní ročník je již jubilejní 10. v pořadí a uskuteční se tradičně poslední červnový víkend od 24.-25.6.2017 ve sportovním areálu v Nedachlebicích u Uherského Hradiště.

Akce se koná pod záštitou českého fotbalového reprezentanta Michala Kadlece

Novinky

14.4.2017

Letošní ročník zrušen

Letošní LASO CUP se nakonec neuskuteční. Bohužel jsme ho musel hned z několika vážných důvodů zrušit. Omlouváme se všem, kteří s tím již počítali ....

» Více

24.3.2017

Registrace spuštěna

Přesně za tři měsíce se rozběhne jubilejní 10.ročník. Dnešním dnem spouštíme registraci ... :-)

» Více

30.6.2016

Dobojováno!!!

Vítězem se stal Světový výběr a proměnil tak svou pátou účast na LASO Cupu ve své prvenství. Na druhém místě se umístil Albion z Púchova a čest místním týmům zachránila La Brusla. Na bramborovou medaili dosáhl loňský vítěz Monolit z Bratislavi. Ve čtvrfinále poté vypadli BG1 LArosco, Mercut, Vanuatu 22 a Angels Humenné "B".

» Více

22.6.2016

Rozlosování během středy!

Rozlosování do skupin a následné informace k průběhu turnaje se na webu objeví během středy ...

» Více

16.6.2016

Radegast a Kozel

Letošní rok se můžete těšit na čepované pivečko v podání Radegastu a Kozlíka.

» Více

Archív novinek


Předpověď Předpověď Předpověď

Pravidla

Tato pravidla jsou závazná pro všechny týmy. Je povinností vedoucího týmu či kapitána s nimi podrobně seznámit všechny hráče. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu systému a pravidel, to i v průběhu turnaje. V tomto případě budou všichni kapitáni o změnách včas informováni.

Platí jakýkoli zákaz rozdělávání ohňů v areálu a předpokládáme ve slušné chování v celé obci.

Každý tým je povinnen mít sebou na turnaji dva fotbalové míče o velikosti 5, se kterými bude vždy vzájemný zápas odehrán!!!

I. HRACÍ PLOCHA
Vyznačení hřiště bude odpovídat pravidlům malé kopané.

II. VÝSTROJ HRÁČŮ
1. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho samotného.
2. Základní povinná výstroj hráče se skládá z trička (dres), trenýrek a sportovní obuvi (zakázáno je hrát v kolíkových kopačkách).
3. V případě stejné barvy dresů u obou mužstev je povinností hostů změnit barvu svého dresu (vzít si rozlišováky, které budou k dispozici u pořadatelů turnaje). Hostující tým je určen dle rozpisu utkání.

III. DÉLKA HRY
1. Délka hrací doby je stanovena na 2x10 minut - sobotní kvalifikační utkání, nedělní dopolední skupiny a playoff trvaji 2x8  minut /může být změněno v závislosti na systému turnaje/
2. Dodržování času je sledováno hlavním rozhodčím a pouze on je kompetentní k posouzení hrací doby.
3. Mezi poločasy neexistuje přestávka. Přerušení hrací doby je omezeno na dobu nezbytně nutnou k výměně stran a zahájení hry.
4. Čekací doba neexistuje. Pokud muvožstvo nenastoupí včas k utkání, ihned kontumace 5:0 !

IV. ZAHÁJENÍ HRY
1. Před zahájením utkání se provede los. Mužstvo, které los vyhrálo, si zvolí stranu, na kterou bude útočit nebo si ponechá míč k rozehrání.
2. Po signálu daném rozhodčím bude proveden zahajovací výkop. Hráči stojí na svých vlastních polovinách hrací plochy a hráči musžstva , které výkop neprovádí stojí ve vzdálenosti nejméně tří metrů od míče, dokud není výkop proveden. Míč je ve hře, jakmile se po provedení kopu pohne. Hráč provádějící výkop se nesmí míče dotknout podruhé dříve, než se jej dotkl jiný hráč na hrací ploše. Pro rozehrání zahajovacího výkopu neplatí limit čtyř vteřin.
3. Branky může být dosaženo přímo ze zahajovacího výkopu

V. FAULY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ
1. Napomenutí hráče žlutou kartou
Při napomenutí hráče žluou kartou je hráč potrestán dvouminutovým trestem. Pokud tým inkasuje v této době branku, vrací se do hry.
2. Vyloučení hráče
Dojde-li k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do zápasu a mužstvo hraje v oslabení 4 minut. Pokud se chová nesportovně, musí opustit nebližší prostory hřiště. Jeho družstvo pokračuje ve hře po dobu čtyř minut oslabeno o jednoho hráče, pokud v této době neinkasuje branku. 

VI. AUT
Hráč provádějící rozehrání nesmí svýma nohama překročit postranní čáru (musí mít nohy za čárou vně hřiště nebo přesně na ní). Hráč musí kop do míče provést do 4 vteřin od okamžiku, kdy má míč v moci tak, že je schopen kop provést. Nelze vstřelit přímo branku, míč musí být tečován (z autu, rohu i úvodnímu rozehrání).

VII. VÝHOZ OD BRANKY
1. Brankář může vyhodit míč i přes polovinu hřiště. Brankář nesmí chytit do rukou míč, který mu spoluhráč úmyslně přihraje. Toto se nevztahuje na přihrávku povolenými částmi těla (od kolen nahoru). 

2. Brankář musí stát uvnitř vlastního pokutového území.
3. Míč musí opustit pokutové území, teprve potom je ve hře, dříve se ho nesmí žádný hráč dotknout.
4. Brankář musí míč rozehrát do 4 vteřin od okamžiku, kdy má míč plně v moci uvnitř vlastního pokutového území. Při porušení je nařízen rohový kop.

VIII. ROHOVÝ KOP
1. Míč musí stát nehybně uvnitř rohového čtvrtkruhu.
2. Hráči družstva, které kop neprovádí, musí dodržet vzdálenost 3 m od místa rozehrání. V případě nedodržení vzdálenosti může být viník napomenut.
3. Hráč zahrávající rohový kop musí rozehrát do 4 vteřin od okamžiku, kdy má míč v moci tak, že je schopen kop provést a je na místě kopu.
4. Míč je ve hře, jakmile se pohne.
5. Přímo z rohového kopu může být dosaženo branky.

IX. KOPY ZE ZNAČKY POKUTOVÉHO KOPU
Kopy ze značky pokutového kopu budou zahrávány v případě, že propozice soutěže ukládají rozhodnout o vítězi utkání a k tomuto rozhodnutí nedošlo v řádné hrací době. V tomto případě budou uplatněny následující podmínky:
1. Rozhodčí vybere míč, kterým budou zahrávány všechny kopy a určí branku, na kterou se budou kopy provádět.
2. Rozhodčí provede losování. Družstvo, které los vyhrálo, vybírá, kdy začne kopat.
3. Tři kopy budou střídavě zahrávány každým družstvem. Vždy jiný hráč.
4. Jestliže po zahrání tří kopů dosáhla obě družstva stejného počtu branek, zahrávání kopů bude pokračovat po jednom ve stejném pořadí do té doby, než se rozhodne. Tyto dodatečné kopy budou můžou být zahrávány i hráči, kteří již kopali
5. Vyloučený hráč se kopů nesmí zúčastnit.
6. Kterýkoli hráč oprávněný ke hře v utkání smí kdykoli převzít místo svého brankáře.
7. Brankář musí stát na čáře.

X. SOUPISKY MUŽSTEV:
Každé mužstvo odevzdá před zahájením turnaje "soupisku týmu". Tuto soupisku řádně vyplní a odevzdá při prezenci na turnaji. Vyplní jména a čísla hráčů.
1. počet hráčů v poli je 4+1
2. počet hráčů na soupisce není omezen
3. hráč může být pouze na jedné soupisce
4. do zápasu za daný tým může nastoupit pouze hráč uvedený na soupisce daného týmu
Porušení bodu 3,4  bude potrestáno kontumací daného zápasu ve prospěch druhého mužstva výsledkem 5:0

Každý hráč startuje na svou vlastní bezpečnost!!!

Pořadatelé neručí za ztrátu majetku v areálu či mimo něj po celou dobu turnaje!!!

Každý tým je povinnen mít sebou na turnaji dva fotbalové míče o velikosti 5, se kterými bude vždy vzájemný zápas odehrán!

 

Sponzoři